අපගේ සමාගමට සාදරයෙන් පිළිගනිමු

අපි ගැන

Handan Qida Fastener Manufacturing Co., Ltd යනු මල නොබැඳෙන වානේ සහ අධි ශක්ති ගාංචු නිෂ්පාදනය සහ විකිණීම සඳහා විශේෂිත වූ නවීන ව්‍යවසායකි.මල නොබැඳෙන වානේ ගාංචු නිෂ්පාදන විවිධාංගීකරණය කිරීම සහ නිෂ්පාදනවල ගුණාත්මකභාවය සහ මිලෙහි වාසිය නිර්මාණය කිරීම සඳහා, සමාගමට නිෂ්පාදන ශාඛා ගණනාවක් ඇති අතර, සියලු වර්ගවල මල නොබැඳෙන වානේ ගාංචු නිෂ්පාදනය කිරීම සහ විකිණීම සඳහා සහෝදර මල නොබැඳෙන වානේ නිෂ්පාදන ඒකක ගණනාවක් සමඟ සහයෝගයෙන් කටයුතු කරයි. නිෂ්පාදන.